TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Thư ngỏ từ Ban lãnh đạo
04/06/2023

Nghệ thuật Gấp giấy là Nghệ thuật đại chúng. Ai cũng có thể biết, tham gia và thụ hưởng, từ trẻ em đến người già, từ mỗi gia đình đến cộng đồng xã hội.  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn những  sản phẩm Nghệ thuật Gấp giấy của CAPFA JSC., Chúc bạn từng bước, từng bước kết nối thành công với Nghệ thuật Gấp giấy! 

The Art of Paper Folding is popular art for children to the elderly, for family to the community.  Thank you for trusting and choosing Paper Folding products of CAPFA JSC.,! Wishing you all the best along each step of your journey!  

CAPFA JSC.,