TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Video 51: Mẫu gấp Con ruồi - The Art of Paper Folding: Fly
11/03/2024

NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY | VIDEO 51: CON RUỒI - THE ART OF PAPER FOLDING: FLY

Con ruồi là loại côn trùng 2 cánh, sống ký sinh và được coi là con vật môi giới truyền bệnh. Con ruồi có quan hệ khăng khít với con người hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Nơi nào có người sinh sống, ắt có ruồi kèm theo. Con ruồi phổ biến đến nỗi còn được gán cho một vài đặc điểm liên quan đến con người như: Nốt ruồi, cười ruồi, chiến thuật ruồi bâu,...

Có nhiều Mẫu gấp Con ruồi. Mẫu gấp trong video này bắt nguồn từ Hình cơ bản N1.3e. Chia cạnh tờ giấy thành 4 phần. Đây cũng là Hình cơ bản tạo Mẫu gấp Con nhện mà mình đã giới thiệu trong video trước. Mẫu gấp khá đơn giản. Điểm đặc sắc của Mẫu gấp là cách gấp đơn giản, logic, và tạo ra các chi tiết sinh động của con ruồi, gồm: 2 mắt kép lớn, 2 cánh rộng và 6 chân.

Mời các bạn xem video!

Xem video trên YouTube tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=AEw2sjE6AMQ&t=838s 

Xem các video khác tại đây: https://gapgiay.com.vn/videos 

Diep Tay Vlogs 

 


Bài viết liên quan