TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Video 56: Vai trò đặc biệt của Hệ thống Hình cơ bản - The special role of the Ground form system.
15/04/2024

NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY | VIDEO 56: VAI TRÒ ĐẶC BIỆT CỦA HỆ THỐNG HÌNH CƠ BẢN -

THE ART OF PAPER FOLDING: THE SPECIAL ROLE OF THE GROUND FORM SYSTEM

Video này giới thiệu vai trò đặc biệt của Hệ thống Hình cơ bản trong Nghệ thuật Gấp giấy cổ điển.

Người ta thường gấp theo những mẫu gấp sẵn có của các Nghệ nhân. Tuy nhiên, khi có Hệ thống Hình cơ bản, ta hoàn toàn có thể chủ động sáng tạo ra các mẫu gấp.

Điểm đặc biệt của Kênh Diep Tay Vlogs là không chỉ giới thiệu các mẫu gấp để mọi người gấp theo, mà còn giới thiệu Hệ thống Hình cơ bản. Để từ đây, các bạn có thể tự sáng tạo ra mẫu gấp với các biểu tượng đặc sắc của riêng mình. Những mẫu gấp trên kênh Diep Tay Vlogs chỉ là ví dụ đối chứng với mẫu gấp của các bạn.

Chúc các bạn làm chủ các Hình cơ bản, sáng tạo mẫu gấp mới và cả những Hình cơ bản mới thành công!

Mời các bạn xem video!

Xem video trên YouTube tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=w5astvIii_I&list=PLGrulexMcxcm7eo8qIl8iFhvFiXxI7Ecb&index=8 

Xem các video khác tại đây: https://gapgiay.com.vn/videos 

Diep Tay Vlogs 


Bài viết liên quan