TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Video 64: Mẫu gấp Con bò - Paper Folding Art: Bull - Origami Bull
10/06/2024

NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY | VIDEO 64: CON BÒ - PAPER FOLDING ART: BULL - ORIGAMI: BULL

Hình tượng con bò được khắc họa trong nhiều nền văn minh, gắn liền với tín ngưỡng trong văn hóa đại chúng, xuất phát từ sự gần gũi và vai trò to lớn của bò trong đời sống.

Mẫu gấp Con bò trong video bắt nguồn từ Hình cơ bản N1.4g, chia cạnh tờ giấy thành 6 phần với các nhánh gấp cho phép tạo ra hình dáng và những chi tiết của con bò.

Mẫu gấp khá đơn giản với 19 bước gấp, không kể hình cơ bản. Ai cũng có thể gấp được.

Mời các bạn xem video! 

Xem video trên YouTube tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ATSdIH9iGTk&t=775s 

Xem các video khác tại đây: https://gapgiay.com.vn/videos 

Diep Tay vlogs 


Bài viết liên quan