TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Video 65: Mẫu gấp Con đà điểu - Paper Folding Art: Ostrich - Origami Ostrich
21/06/2024

GẤP GIẤY | VIDEO 65: CON ĐÀ ĐIỂU - PAPER FOLDING ART: OSTRICH - ORIGAMI OSTRICH

Đà điểu là loài chim lớn không biết bay. Chúng là loài chim còn sống nặng nhất, đẻ những quả trứng lớn nhất so với bất kỳ động vật sống trên cạn nào. Với tốc độ 70 km/h, đà điểu là loài chim chạy nhanh nhất.

Chuột túi và Đà điểu là hai con vật biểu tượng của nước Úc. Những con vật này được chọn bởi chúng chỉ tiến lên, không lùi lại. Một nước Úc văn minh được tạo nên bởi ý chí " Cùng tiến lên".

Mẫu gấp Đà điểu trong video này bắt nguồn từ Hình cơ bản N1.2c chia cạnh tờ giấy thành 3 phần với các nhánh gấp cho phép tạo ra hình dáng và những chi tiết của Đà điểu. Mẫu gấp không quá phức tạp với 35 bước gấp, không kể hình cơ bản.

Mời các bạn xem video!

Xem video trên YouTube tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=h5sr5vXuqVU&t=142s 

Xem các video khác tại đây: https://gapgiay.com.vn/videos 

Diep Tay Vlogs 


Bài viết liên quan