TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Nghệ thuật Gấp giấy, khởi nguồn cho ý tưởng sáng tạo kiến trúc
11/07/2023

 

Nghệ thuật Gấp giấy, khởi nguồn cho ý tưởng sáng tạo kiến trúc  

 

Thời nay, văn hoá là sức mạnh mềm của mỗi quốc gia. Trong một nước tiên tiến, văn hoá luôn phát triển tương xứng với hoạt động kinh tế. 
Nghệ thuật Gấp giấy là một trong những Hoạt động Văn hoá và Công nghiệp Văn hoá. Đây là một loại hình nghệ thuật tạo lập các biểu tượng thông qua phương tiện là một tờ giấy hình vuông. 
Nghệ thuật Gấp giấy bắt nguồn từ Trung Hoa, dân tộc phát minh ra giấy, sau đó được phổ biến rộng khắp tại Nhật Bản, được hoàn thiện và trở thành nghệ thuật dân gian đặc trưng của người Nhật. Vì vậy, từ "Gấp giấy" tiếng Nhật là "Origami" thường được hiểu là Nghệ thuật Gấp giấy. 
Người Việt Nam cũng có một truyền thống đặc sắc về Nghệ thuật Gấp giấy của riêng mình.  

 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10209&Itemid=223 

 

TS. Phạm Đình Tuyển