TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 18: Mẫu gấp Chữ thập - Paper Folding Art: Cross symbol
11/07/2023

Tặng KTS. Đinh Xuân Tiệp Mẫu gấp Chữ thập, nhân ngày 25/12/2022 

 

Hình cơ bản cho Mẫu gấp Chữ thập

Theo cách thức phân chia tờ giấy, Hình cơ bản này có tên là Hình cơ bản N1.3e (HCB N1.3e) - Ground form N1.3e (GF.N1.3e).
Đây cũng là Hình cơ bản gấp Mẫu Con nhện, Con ruồi. 


Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10128&Itemid=223 

Xem các Mẫu gấp khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa  

 

P. D. TUYEN  

 


Bài viết liên quan