TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 21: Mẫu gấp Con cá vàng - Paper Folding Art: Goldfish
25/07/2023

Bài 21: Mẫu gấp Con cá vàng - Paper Folding Art: Goldfish  

Hình cơ bản gấp Mẫu Con cá vàng

Hình cơ bản gấp Mẫu Con cá vàng thuộc Nhóm hình cơ bản N1.3, chia cạnh tờ giấy thành 4 phần.  

 

Mẫu gấp Con cá vàng

Trong Nghệ thuật Gấp giấy có nhiều mẫu gấp Con cá vàng của nhiều nghệ nhân, từ nhiều quốc gia.

Mẫu gấp Con cá vàng dưới đây đơn giản trong cách gấp, dễ nhớ vì chỉ có 14 bước gấp (không kể hình cơ bản). Chỉ chú ý tại bước 13, động tác hoàn thiện thân và đuôi cá, tạo cho mẫu gấp thành dạng 4D (giống như vật thể điêu khắc). 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10243&Itemid=223 

Xem các Mẫu gấp khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa  

 

P. D. TUYEN   

 


Bài viết liên quan