TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 22: Mẫu gấp Con sò - Paper Folding Art: Musel
31/07/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con sò  

Hình cơ bản gấp Mẫu Con sò thuộc Nhóm hình cơ bản N1.1a, chia cạnh tờ giấy thành 2 phần. Sử dụng chung Hình cơ bản với Mẫu gấp Con cò ngồi, Con thiên nga. 

 

Mẫu gấp Con sò

Trong Nghệ thuật Gấp giấy, Mẫu gấp Con sò hay Con ngao, hến rất hiếm. 
Mẫu gấp Con sò dưới đây tuy có ít bước gấp (20 bước, không kể hình cơ bản), song lại là các bước gấp phối hợp, đòi hỏi người gấp phải có kinh nghiệm gấp giấy nhất định. 
Mẫu gấp Con sò có thể khởi nguồn cho việc thiết kế mái của một công trình kiến trúc mang tính hữu cơ.

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10252&Itemid=223 

Xem các Mẫu gấp khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa  

 

P. D. TUYEN   

 


Bài viết liên quan