TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 23: Mẫu gấp Con sóc bay - Paper Folding Art: Flying squirrel
31/07/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con sóc bay  

Hình cơ bản gấp Mẫu Con sóc bay thuộc Nhóm hình cơ bản N1.4b, chia cạnh tờ giấy thành 4 phần. Sử dụng chung Hình cơ bản với Mẫu gấp Con rắn, Con sâu, tạo nhánh gấp cho thân dài. 

 

Mẫu gấp Con sóc bay 

Trong Nghệ thuật Gấp giấy, Mẫu gấp Con sóc bay không nhiều. 

Mẫu gấp Con sóc bay dưới đây tuy có ít bước gấp (21 bước, không kể hình cơ bản), song cơ bản thể hiện được đặc điểm của một con sóc đang bay.  Đây là mẫu gấp theo mô hình 4D.  

 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10253&Itemid=223 

Xem các Mẫu gấp khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa  

 

P. D. TUYEN   

 

 

 


Bài viết liên quan