TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 25: Mẫu gấp Con tắc kè - Paper Folding Art: Lizard
10/08/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con tắc kè   

Hình cơ bản gấp Mẫu Con tắc kè thuộc Nhóm hình cơ bản N1.5a, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần. Sử dụng chung Hình cơ bản với Mẫu gấp Con báo, Con rùa (được giới thiệu tại bài tiếp theo). 

 

Mẫu gấp Con tắc kè    

Trong Nghệ thuật Gấp giấy, Mẫu gấp Con tắc kè không nhiều.

Mẫu gấp Con tắc kè giới thiệu dưới đây là mẫu gấp không quá phức tạp, chỉ có 18 bước gấp (không kể hình cơ bản). Mẫu gấp chú ý đến việc tạo nhánh gấp cho chân của con vật với các móng nhọn. 

 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10263&Itemid=223  

 

P. D. TUYEN    

 


Bài viết liên quan