TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 26: Mẫu gấp Con báo - Paper Folding Art: Leopard
14/08/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con báo  

Hình cơ bản gấp Mẫu Con báo thuộc Nhóm hình cơ bản N1.5a, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần. Sử dụng chung Hình cơ bản với Mẫu gấp Con tắc kè (đã giới thiệu tại bài trước), Con rùa (được giới thiệu tại bài tiếp theo).  

 

Mẫu gấp Con báo

Trong Nghệ thuật Gấp giấy có nhiều Mẫu gấp Con báo. 
Mẫu gấp Con báo giới thiệu dưới đây là mẫu gấp đơn giản, chỉ có 14 bước gấp (không kể hình cơ bản), thể hiện thân hình thon gọn để có thể chạy nhanh khi săn mồi. 

 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10267&Itemid=223 

Xem các bài viết khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa 

 

P. D. TUYEN    

 

 


Bài viết liên quan