TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 27: Mẫu gấp Con rùa - Paper Folding Art: Turtle
24/08/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con rùa   

Hình cơ bản gấp Mẫu Con rùa thuộc Nhóm hình cơ bản N1.5a, chia cạnh tờ giấy thành 8 phần. Sử dụng chung Hình cơ bản với Mẫu gấp Con tắc kè, Con báo (đã giới thiệu tại bài trước).  

 

Mẫu gấp Con rùa  

Trong Nghệ thuật Gấp giấy, Nghệ nhân nào cũng muốn giới thiệu những Mẫu gấp Con rùa của riêng mình. Đối với người Việt Nam, con rùa luôn gắn với biểu tượng Rùa thần ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mẫu gấp Con rùa dưới đây thể hiện con rùa với 4 chân với móng nhọn và đặc biệt là mai rùa có trang trí hình học. Mẫu gấp tương đối đơn giản với 21 bước gấp (không kể hình cơ bản). 

Cùng với Mẫu gấp Kiếm thể hiện tại Quyển 2 (Mẫu gấp đồ vật cơ bản), ta có được hai biểu tượng tinh thần của Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội gắn với sự tích Rùa thần nổi lên đòi trả lại Gươm thần.

 

Xem bài viết đầy đủ tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10268&Itemid=223 

Xem các bài viết khác tại đây: https://gapgiay.com.vn/mau-capfa 

 

P. D. TUYEN  

 

 


Bài viết liên quan