TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT GẤP GIẤY

“Từng bước, từng bước để tạo ra thế giới của riêng mình”
Bài 28: Mẫu gấp Chim bồ câu - Paper Folding Art: Dove
06/09/2023

Hình cơ bản gấp Mẫu Con chim bồ câu   

Hình cơ bản gấp Mẫu Chim bồ câu thuộc Nhóm hình cơ bản N3.2c, chia góc tờ giấy thành 4 phần. 

 

Mẫu gấp Con chim bồ câu  

Trong Nghệ thuật Gấp giấy, có nhiều mẫu gấp con chim, trong đó có mẫu gấp chim bồ câu, một loài gần gũi và thân thiện với con người và là biểu tượng cho Hòa bình. 

Mẫu gấp đơn giản vì sử dụng Hình cơ bản có đủ các nhánh gấp với tỷ lệ phù hợp để tạo đầu, đuôi, 2 chân và 2 cánh. Mẫu gấp có 16 động tác gấp (không kể hình cơ bản), dễ gấp và dễ thuộc. 

 

Xem toàn bộ bài viết tại đây: http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10282&Itemid=223 

Xem các bài viết khác tại đây: http://gapgiay.com.vn/mau-capfa 

 

P. D. TUYEN  

 


Bài viết liên quan